พี่แอดมินมีข่าวดีมาบอก อบจ.แพร่ มีโครงการดีๆ มาฝากน้องๆ เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีใจรักในการเต้น Cover Dance ภายใต้โครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี “สานรักวันเด็ก” องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS

พี่แอดมินมีข่าวดีมาบอก อบจ.แพร่ มีโครงการดีๆ มาฝากน้องๆ เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีใจรักในการเต้น Cover Dance ภายใต้โครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี “สานรักวันเด็ก” องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS