องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานบ้านแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานบ้านแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya