ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya