วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ “ตานก๋วยสลาก”

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ “ตานก๋วยสลาก” บริเวณด้านหน้าคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เนื่องในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่