วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมขบวนแห่งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมขบวนแห่งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่