วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมโครงการซ่อมเเซมประตูน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่กาง ณ บ้านนาเเก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่