วันที่ 25 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกล และมอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร บ้านแม่ยางโทน ตำบลแม่ยางฮ่อ และตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่