วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น วันชาติ และเป็น วันพ่อแห่งชาติ เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง)แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และเวลา 08.00 น.

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น วันชาติ และเป็น วันพ่อแห่งชาติ เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง)แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และเวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วงไข่