ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ ร่วมคณะทำงานแก้จนจังหวัดแพร่ วางแผนพัฒนาระบบน้ำเพื่อฟื้นฟูป่าชุมชน ม่อนแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ์ กวยะปาณิก เลขานุการนายก อบจ.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจัดการน้ำ อบจ.แพร่ ร่วมกับนายมานะ จิตฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง)สังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาระบบน้ำเพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนม่อนแม่ถางตามโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ณ ม่อนแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่