ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669) และศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ (ส่วนที่ 2) ย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

             วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันแรกของการย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669) จากโรงพยาบาลแพร่ และการเริ่มปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ (ส่วนที่ 2) มาปฏิบัติงานที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกันนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ ทาประเสิรฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ติดตามการปฏิบัติงานของทั้งสองระบบให้เป็นไปอย่างราบรื่น