องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ห้องประชุมอาชาพัฒนา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya