หมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง … ด้วยความร่วมมือร่วมใจ แก้ไขได้ทุกปัญหา “กิ๋นน้ำขี้นามาเป๋นจ้าด” คำพูดนี้จะเป๋นตำนานและเลือนหายไป หนึ่งในปัญหาของการทำการเกษตรที่ไม่มีลำเหมืองส่งน้ำ

หมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง … ด้วยความร่วมมือร่วมใจ แก้ไขได้ทุกปัญหา “กิ๋นน้ำขี้นามาเป๋นจ้าด” คำพูดนี้จะเป๋นตำนานและเลือนหายไป หนึ่งในปัญหาของการทำการเกษตรที่ไม่มีลำเหมืองส่งน้ำ เพราะอยู่พื้นที่สุดท้าย ต้องรอให้เจ้าที่มีลำเหมืองส่งน้ำทำเสร็จก่อนหรือล้นมาเท่านั้น ถึงจะได้ทำการเกษตรเหมือนคนอื่นได้ วันนี้ กลุ่มพี่น้องโต้งนอกวัด ได้รวมตัวลุกขึ้นมาพึ่งพาตนเองตนเอง โดยได้รับการยินยอมแบ่งปัน(เพราะได้ร่วมทำกิจกรรมกับคนอื่นมาโดยตลอด1ปี)โดยได้ให้ขุดเจาะวางท่อ เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ฯแล้วนั้น
#สำหรับผมถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ผมมองเป็นตัวชี้วัดที่ยิ่งใหญ่และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
#ขอขอบคุณมูลนิธิอุกพัฒน์ สสน. ศูนย์บริหารจัดการน้ำ อบจ.แพร่ ที่ให้ความเมตตาในทุก ๆ เรื่องครับ
#ขอขอบคุณปี้น้องทุกคนครับ