องค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอวังชิ้น ประจำปี 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พื้นที่อำเภอวังชิ้น และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จำนวน 30 ราย รวมงบประมาณ 161,070 บาท ณ โรงพยาบาลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่