องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 34 ราย รวมงบประมาณ 444,600 บาท ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (ตึก 8 ชั้น) โรงพยาบาลแพร่

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พื้นที่อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 34 ราย รวมงบประมาณ 444,600 บาท ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (ตึก 8 ชั้น) โรงพยาบาลแพร่