องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2564 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 46 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย ทั้งนี้ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ Chiangrai Clinic Center 1131 เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ และการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำกก และวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน