องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับและร่วมเปิดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ยุค นิว นอร์มอล จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับและร่วมเปิดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ยุค นิว นอร์มอล จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ซึ่งนำโดยคุณกฤษณะ ละไล ประธานเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย และอาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ กล่าวแสดงเจตนารมณ์รวมพลังสู่เมืองอารยสถาปัตย์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง”