องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยการปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) บริเวณทางเข้าหอประชุมกอเปาและบริเวณโดยรอบสำนักงาน