องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง บริเวณคอสะพานแม่น้ำยม ตำบลวังหงส์ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายสำเริง ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง บริเวณคอสะพานแม่น้ำยม ตำบลวังหงส์ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่