องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการออกแบบเตรียมพื้นที่และสถานที่ สำหรับพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสถาปนิกและนายช่างโยธา กองช่าง อบจ.แพร่ ดำเนินการออกแบบเตรียมพื้นที่และสถานที่ สำหรับพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในเดือนพฤศจิกายน 2564