องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง และถนนเพื่อการเกษตร (สายนาคูน) หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง และถนนเพื่อการเกษตร (สายนาคูน) หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม