องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการลอกรื้อ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการลอกรื้อ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่