องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณลำเหมืองสาธารณะร่องเกลี้ยง ลำเหมืองต้นไผ่ และลำเหมืองแม่มาน ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยดำเนินการขุดลอก ลอกรื้อวัชพืช ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาโดยมี นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางสุขาวดี วังคำ สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้