องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 27 กรกรฏาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ทำความสะอาดรางระบายน้ำในสนามกีฬา”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่