องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง “ม่วนอีก ม่วนใจ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือซาติพันธุ์ มัสการพระธาตุช่อแฮ” โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมในพิธีเปิด นอกจากนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวดเจริญพระพุทธนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง พิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้าน ภาคเหนือ โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม ชมขบวนแห่ “รวมพลคนปีขาลนมัสการพระธาตุช่อแฮ สีสันชาติพันธุ์ มหัศจรรย์เมืองเหนือ” ประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ จาก 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ ขบวนแห่ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ และ 17 กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดภาคเหนือ ฟ้อนสมโภชองค์พระธาตุ “คนเมืองแพร่ฮ่วมใจ ฟ้อนปูจาพระธาตุช่อแฮ” โดยนางรำ 1,800 คน จากองค์กรพัฒนาสตรีทุกแห่ง นักเรียน นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน และประชาชน