องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเม่น ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู เขตพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเม่น ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู เขตพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่