องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข, โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อบจ.แพร่ ให้การต้อนรับนายปรีชา สุขรอด ที่ปรึกษานายองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อบจ.แพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของจังหวัดน่าน