องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร