องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญพิธีถวายกฐิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ วัดรัตนศรีคีรี บ้านแม่ลัว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญพิธีถวายกฐิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ วัดรัตนศรีคีรี บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่