องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

              วันที่ 2 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการตรวจถนนลาดยาง บ้านแม่ยางกาด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่