องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางมยุรี ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองเขต 3 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี