องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อำเภอเมือง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อำเภอเมือง โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่