องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับการประสานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้ช่วยการแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาดมือ ให้กับประชาชนผู้อยู่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดแพร่

                 วันที่ 17 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับการประสานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้ช่วยการแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาดมือ ให้กับประชาชนผู้อยู่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยเลือกมอบให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยฮ่อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่