องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปการติดตามผลการดำเนินโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่