องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ดูงานบริหารจัดการน้ำและฝายแกนดินซีเมนต์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นำโดย นางพิมลพันธุ์ จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยเข้าศึกษาดูงานการทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และการบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรมฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ หลักจากแลกเปลี่ยนข้อมูลในห้องประชุม ได้ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรมฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ ณ บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่