องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายมงคล สุภามณี นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย และคณะจากเทศบาลตำบลสันทราย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายมงคล สุภามณี นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย และคณะจากเทศบาลตำบลสันทราย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่