องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ร่วมกับนายอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ณ บ้านผาคัน หมู่ 10 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายสำเริงใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ร่วมกับนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ณ บ้านผาคัน หมู่ 10 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่