องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day รวมพลังสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

             วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day รวมพลังสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9, คุ้มเจ้าหลวง และกาด 3 วัย สำหรับการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพร่, การท่องเที่ยงและกีฬาจังหวัดแพร่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการเปิดให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว หลังจากที่มีคำสั่งปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา