องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ คืนความรู้งานวิจัย ห่วงโซ่คุณค่า ไม้สัก สู่เมืองแพร่ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

          วันที่ 5 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ คืนความรู้งานวิจัย ห่วงโซ่คุณค่า ไม้สัก สู่เมืองแพร่ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่