องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างฝายกล่องเกเบี้ยน บ้านแม่ขมวก หมู่ที่ 4 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

             วันที่ 10 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างฝายกล่องเกเบี้ยน บ้านแม่ขมวก หมู่ที่ 4 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่