องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมหารือการจัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

               วันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมหารือการจัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการตลาดพืชผักปลอดภัยไร้สารเคมี ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน