องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหางนา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำเลา เชื่อม บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหางนา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำเลา เชื่อม บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่