องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

            วันที่ 3 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่