องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ ต.ร้องเข็ม น้ำเลา บ้านเวียง หนองม่วงไข่

2 สิงหาคม 2563 จากสถานการณ์ฝนตกครอบคลุมและตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ สั่งการให้กองช่างเตรียมบุคลากรและเครื่องจักร เรือท้องแบน ให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ โดย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัด อบจ.แพร่ และนายสำเริง ใจเอื้อ ผอ.กองช่าง อบจ.แพร่ ออกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ ต.ร้องเข็ม น้ำเลา บ้านเวียง หนองม่วงไข่ พบว่าตามลำน้ำสาขายังคงมีปริมาณปกติ ทั้งนี้ปริมาณน้ำฝน ณ เวลา 15.00 น. สูงสุดที่สถานีวัดบ้านแม่กระต๋อม อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที