องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ มูลนิธิใจกระทิง ตรวจติดตามโครงการเสริมคันกั้นน้ำ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ต้อนรับและประสานข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ มูลนิธิใจกระทิง ตรวจติดตามโครงการเสริมคันกั้นน้ำเพื่อยกระดับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปึง ฝายบล๊อกน้ำห้วยปึง สร้างประตูน้ำสระเปรม ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โครงการก่อสร้างประตูน้ำ หนองน้อย หนองหลวง หนองใหม่ และเสริมคันกั้นน้ำเพื่อยกระดับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยอย ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้มีแหล่งเก็บมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำในปริมาณมากที่มากขึ้น