องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอร้องกวาง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รายนายมานัส ประสารยา 137 หมู่ 4 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่