องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30.น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอรรถพล คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 3 อำเภอสองและเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ นำเครื่องจักรกล ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำเนินการขุดลอก รื้อวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณลำห้วยโป่ง หมู่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี