องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ดำเนินโครงการธนาคารเลือด

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ดำเนินโครงการธนาคารเลือด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จากนักศึกษาวิชาทหารแต่ละโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่