องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนน บ้านน้ำจ้อม-นาตอง หมู่ที่ 8 – 9 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนน บ้านน้ำจ้อม-นาตอง หมู่ที่ 8 – 9 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่