องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสวนสมเด็จย่า

3 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสวนสมเด็จย่า วัดโพธิบุปผาราม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายอำเภอ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสวนสมเด็จย่า ข้างโพธิบุปผาราม ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่