องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำ และการจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลช่อแฮ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำ และการจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลช่อแฮ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลช่อแฮให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่