องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีและสภาพแวดล้อมที่สะอาดสดใส สวยงาม น่าอยู่ โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่